Köşe Yazılarım

October 22, 2018

https://sagliktanhaberim.wordpress.com/2018/05/17/antidepresanlar-ticaretlesti-mi/

Antidepresanların kullanımında bilinçsiz ve yanlış olmanın çok önemli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Psikiyatrist ve Nörobilim Doktoru Doç. Dr. Cumhur Taş, bu durumun antidepresanla...

December 5, 2017

Beynimizde 100 milyarın üzerinde hücre var ve "yeni hücre üretilmiyor" sözü tarihe karıştı. 1998'de Nöroplastisite kanıtlandıktan sonra özellikle beyinde hipo-kampus ve amigdala bölgeleri sürekli yeni hücreler üretiyor. Hipokampusun sözel Amigdala'nın duygusal bellekle...

May 25, 2016

Elektroansefalogram teknolojilerinin ilk bulunduğu dönemden bu yana beyin sinyallerinin analizinin hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağı birçok doktor ve hasta yakının yanıtını merak ettikleri bir soru olmuştur. Beynimizde hücreler arasınd...

 

TMU/rTMS (Transkraniyal Manyetik Uyarım / Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) tedavisi nedir?

 

Bir bobin vasıtası ile beyne manyetik uyarımlar verilir. Kortikal fizyoloji denilen beynin duyguları, düşünceleri düzenleyen hücre gruplarının bozulan faaliyetini d...

April 14, 2016

 

Sağlıklı beynin elektrofizyolojik aktivitesinin alt ve üst kesim noktaları bilinmemektedir. Psikiyatrik hastalıkların dağınık doğası da hesaba katıldığında bozuk ya da sağlıklı beyinin elektriksel aktivitesi için tek bir kestirim değeri belirlemek mümkün gözükmemekted...

December 4, 2015

 

 

Sosyal biliş basit tanımı ile kişinin kendisini ve diğerlerini sosyal dünya içinde nasıl düşündüğü ile ilgilenen sosyal psikolojinin alt dalıdır. Bu terminoloji 1960’lı ve 1970’li yıllarda “bilişsel devrim” olarak nitelendirilen dönemde sosyal psikoloji ile birlikte...

December 4, 2015

 

“Remediyasyon”  kelimesi Fransızca dil yapısından köken almıştır ve Türkçe’de iyileştirmek, işlerlik kazandırmak anlamına gelmektedir. İyileştirmek ifadesi bilişsel onarım terapisinin (BOT) hedeflediği alanlardaki sorunları ortadan kaldıracağı fikrini zihinlerde uyand...

December 4, 2015

 

Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS)

 

 

Tanım

tDCS, nöropsikiyatride tedavi amaçlı kullanılan, nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda yalnızca hekimin isteği ile uygulanır. Genellikl...

October 27, 2015

 

 Sosyal durumlarda karar verme ve sentez kabiliyeti insanoğlunun evrimsel gelişim sürecinde, onu diğer canlılardan farklı kılan en önemli özelliğidir. Bilimsel literatürde insanoğlunun kendine has sosyal davranışını inceleyen çeşitli disiplinler bulunmaktadır. Bu disi...

Please reload

© 2018 by Cumhur Tas

www.izmirnoropsikiyatri.com

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey