top of page

Hakkında

Prof. Dr. Cumhur Taş 1981 yılında Ankara’ da doğmustur. İlk, orta ve lise ögrenimini İzmir’ de tamamlamıştır. Lise egitimi sonrasında, 1999-2005 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp egitimini, 2006-2011 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilimdalında Tıpta Uzmanlık egitimini tamamlamıştır. Uzmanlık tezi olarak şizofreni hastalarının rehabilitasyonuna yönelik kendi uyarladıgı aile etkilesimli sosyal biliş ve etkileşim terapisi isimli uygulamanın etkinliğini incelemiştir. 2008-2011 yılları arasında İngiltere King’s Collage, Psikiyatri Enstitüsünde klinik araştrımacı ünvanı  ile görev almıştır. Görev aldığı sürenin 8 ayını Londra’ da Bilgisayar Destekli Bilissel Onarım Tedavi Uygulamaları konusunda çalışmıştır.  Bu alanda uluslararası sertifikaya sahip ülkemizdeki tek uygulayıcısı ve egitmenidir. Psikiyatri uzmanlık egitiminin son yılında gittiği Almanya, Ruhr Üniversitesi, Nöropsikiyatri Bölümü'nde klinisyen ve araştırmacı  olarak çalışmış ve aynı üniversitede bulunan Uluslararası Multidisipliner Nörobilim Doktora (IGSN) programını üstün onur derecesi (summa cum lauda) ile tamamlayarak Psikiyatrinin uzmanlığının yanında Nörobilim doktoru ünvanı almıştır.

 Bulunduğu dönem içerisinde nörogörüntüleme metodları kullanarak psikiyatrik hastalıkları, insanın karar verme davranısını, nöropazarlama ve sosyal psikoloji konularını incelemiş, bu alanlarda çalışmalar yürütmüş ve katılmıstır. Kendisinin 45 adet uluslararası indekslere giren saygın dergilerde yayınlanmıs arastırma makalesi (SCI/SCI-E/AHCI), 700' nin üzerinde referansı, sizofrenide metabilis ve oksitosin konularında 3 kitap bölümü, 50’ nin üzerinde basılmış kongre sunum ve bildirisi bulunmaktadır. Kendisi Eylül 2013' den bu yana çalışmalarına Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmektedir. Burada akademik çalısmalarının yanında halen Üniversitenin AR-GE koordinatörlügü görevlerini sürdürmektedir. 2015 yılı sonunda ailesi ile doğup büyüdüğü şehir olan İzmir' e taşınmış ve halen İzmir' de ikamet etmektedir. Haftanın belli günlerinde Üsküdar Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam ederken, diğer günlerde İzmir' de nörobilim temelli, insanı biyopsikososyal bir bütünlük içerisinde anlamayı hedefleyen klinik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eğitim
İlgi alanları

Sosyal biliş

Sosyal biliş en basit tanımı ile bireyin sosyal etkileşim halinde iken ortaya koyduğu tüm bilişsel süreçlerdir. 

1999-2005

Adnan Menderes Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Medical Doctor)

Nöroekonomi/Nöropazarlama

Nöropazarlama ve nöroekonomi, son teknoloji beyin görüntüleme araçları ile uzmanlık gerektiren istatistiksel analizler sonucunda elde edilen sosyal bilişsel verilerin , pazarlama ve nörobilim uzmanlarınca birlikte yorumladığı bir araştırma alanı olarak literatür de yerini almıştır. 

Nörogörüntüleme

İnsan beyninin uyaranlar karşısındaki ya da hastalıklar ile değişen aktivitesinin elektroensefalogram (EEG), fonksiyonel manyetik rezonans cihazı (fMRI) ve diğer son teknoloji ürünü cihazlar ile test edilmesi ve beyin haritalamada kullanılması ile ilgilenen nörobilim metodudur.

Şizofreni

Şizofreni; düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak iç dünyasına dönmesi ile giden kronik yaşam boyu süren  ruhsal hastalıktır.

2006- 2010

Celal Bayar Üniversitesi

Psikiyatrist (Psychiatrist)

2010- 2013

Ruhr Üniversitesi, Bochum

Nörobilim doktoru (PhD in Neuroscience)

Nöromodülasyon tedavileri

Günümüzde artık psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisinde yenilikçi nöromodülasyon tedavilerinden faydalanılmaktadır. Transkraniyel manyetik uyarım (TMS) ve doğru akım uyarım tedavileri (tDCS) bugün Avrupa ve Amerika' da rutin tedavilere ek olarak kullanılabilen ve faydası oldukça yüksek bulunmuş uygulamalardır.

Bilişsel onarım tedavisi/bilişsel rehabilitasyon

Psikiyatrik/nörolojik veya yaşlanmaktan kaynaklanan dikkat, bellek, yürütücü işlevler kayıplarının yenilikçi rehabilitasyon yöntemleri ile iyileştirilmesini hedefleyen bir tedavi yöntemidir. İngiltere' de yaygın olarak psikiyatri servislerinde kullanılmaktadır. Özellikle demans (bunama) ve kronik ruhsal hastalıklarda kullanılır..

Nörofeedback uygulamaları

İnsanın gevşerken ya da odaklandığında ortaya çıkardığı beyin dalgaları farklıdır. Bu dalgalar bozulduğunda, ruhsal sorundal gelişir. Uygun terapi yöntemleri ve tedavi cihazları bu durum  normalleştirilebilr. Nörofeedback uygulamları beyin dalgalarındaki değişimlerin klasik koşullanma ile öğrenilmesi üzerine kurgulanmış etkin bir tedavi yöntemidir.

İlgi alanları

 

Bilgisayar destekli bilişsel remediyasyon terapi programı:  Prof.Dr. Til Wykes’ in süpervizyonu altında tamamlanmış bilgisayar programları vasıtası ile bilişsel kayıpların rehabilitasyonu kapsayın bir terapist eğitim programdır. Yer-tarih: Londra King’s Collage Psikiyatri Enstitüsü, İngiltere, 2009. 

 

Bilişsel davranışçı terapi  eğitimi:  Compos Mentis teorik eğitim. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ in süpervizyonu altında tüm psikiyatrik hastalıklarda kullanılabilien bir psikoterapi  egitimdir. Yer-tarih: İzmir, 2006; CBT@GP Birliği İngiltere, uygulamalı eğitim: Dr. Satwant Sight’ in süpervizyonu altında tamamlanmış bir eğitimdir. Yer-tarih: Malatya, 2010;

 

Psikiyatride İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi: Lundbeck enstitüsü. Yer-tarih: Danimarka/Copenhag, 2008.

 

Transkraniyal manyetik uyarım/stimülasyon (TMS / rTMS / TMU) ve nöromodülasyon uygulamaları uygulayıcı eğitimi: Ruhr Üniversitesi koruyucu nöropsikiyatri anabilimdalında uygulamalı ve teorik bir egitimdir. Arastirma ve klinik amacli depresyon, gelisim bozuklukları, tinnitus, bas agrilari, inme sonrası rehabilitasyon ve kronik ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanımına yonelik egitim hem de uygulama programıdır. Yer-tarih: Almanya, 2010-2013.

 

Nörogeribildirim uygulamaları (neurofeedback / nörofeedback uygulamaları): Ruhr Üniversitesi koruyucu nöropsikiyatri anabilimdalında dikkat kaybı, gerginlik sorunları, bas agrilari ve depresif yakinmlarin iyilestirilmesinde rutin tedavilere ek olarak uygulanan nörogeribildirim tedavilerine yönelik uygulama tasarlanması ve uygulanması aşamasında görev almıstır. Yer-tarih: Almanya, 2010-2013.

 

SPSS Kursu- Londra King’s Collage Psikiyatri Enstitüsü’nde yapılan sertifikalı 3 günlük yapılandırılmış, sosyal bilimler için paket istatistik programı olan SPSS programının orta ve ileri düzey eğitimidir. Yer-tarih: İngiltere, 2009.

 

Sosyal Biliş ve Etkileşim Tedavisi (Social Cognition and Interaction Training, Penn, 2005) eğitimi:Londra King’s Collage Psikiyatri Enstitüsü’ nde Prof Dr. David Penn tarafından verilen depresyon, şizofreni, kaygı (anksiyete bozuklukları ile çocukluk çağı gelişimsel sorunlarında görülen ve iyileşmeyi olumsuz etkileyen sosyal bilissel kayıpların bilişsel davranısçı terapi uygulamalarını kullanarak iyileştirilmesini içeren terapist egitim programıdır. Yer-tarih: İngiltere, 2009.

 

SPM f-MRI (Statistical Parametric Imaginig) Sertifikalı Eğitim Kursu  (Fonksiyonel manyetik rezonans analiz programı) : Zürich Üniversitesi ile Londra Üniversitesi isbirliği ile her yıl düzenlenen bilgisayarlı manyetik rezonans görüntülerinin MATLAB bilgisayar programı altında çalısan SPM8 (Statistical Parametric Imaging versiyon 8) aracılığı ile istatistiksel analizinin verildiği 3 tam gün süreli egitimdir. Yer-tarih: İsviçre, 2011.

 

Sertifikalı ileri düzey istatistik kursu:  Ruhr Üniversitesi araştırma okulu tarafından düzenlenen ileri istatistiksel analiz metotlarının ögretildiği 4 tam gün süreli egitimdir. Yer-tarih:  Bochum, Almanya, 2012.

 

Sertifikalı araştırma proje desteği hazırlama kursu: Ruhr Üniversitesi araştırma okulu tarafından düzenlen 1 tam gün süreli eğitimdir. Yer-tarih: Bochum, Almanya, 2012.

 

Sertifikalı nöromarketing uygulamaları eğitimi: Ruhr Üniversitesi araştırma okulu tarafından düzenlen 4 tam gün süreli eğitimdir. Yer-tarih: Bochum, Almanya, 2013.

 

Sertifikalı sinirbilim arastırmaları için MATLAB ve Python eğitimi: Ruhr Üniversitesi Psikoloji bölümü tarafından düzenlenen 1 egitim dönemi haftada 3 saat olarak planlanan egitim programıdır. Egitim süresince MATLAB ve Python programlama dillerinin basit ve orta düzey eğitimi verilmistir. Ayrıca sinirbilim alanında kullanılan ve bu programlar ile uyumlu deney tasarım ve analiz programlarına giriş eğitimi verilmiştir. Yer-tarih: Bochum, Almanya, 2012.

Aldığı Eğitimler

Kronik ruhsal bozukluklarda rehabilitasyon

Kronik ruhsal rahatsızlığı olan bireylerde yıllar içerisinde tam iyileşme olasılığının azalması ile dışlanma, kendi aileleri ve çevreden isteyerek uzaklaşma sık gözlenen bir sorundur. Ancak bu kronik hastalıklardan muzdarip bireylerin uygun rehabilitasyon yöntemleri ile yeniden topluma kazandırılmaları gerçekçi bir hedeftir ve bu hedefe uygun uygulamalar geliştirilmiştir.

Anchor 1
Egitimleri

Metabilis ve sosyal biliş terapisi

Depresyon, anksiyete bozuklukları ve toplumda yaygın görülen diğer ruh sağlığı sorunlarının temelinde bireyin kendi duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik farkındalığının olmayışının yattığı temel gorusu ile bu durumun geliştirilmesi yoluyla  bireyin ruhsal sorunlardan kurtulmasını ve korunmasını hedefleyen terapi yontemidir.

Nöro-psikiyatride bireye özel tedavi

Psikiyatrik hastalıkların hem biyolojik hem de psikolojik olarak bireylere özgü tanı ve tedavisi gereklidir. Dünyada hızlı bir şekilde herkese aynı ilaç herekese aynı psikoterapi yöntemlerinin uygulandığı yaklaşımlardan uzaklaşarak, bireye özel biyolojik ve psikolojik tanı araçları ile tanıların konulması ve hastalara bütüncül ve bireysel tedavilerin uygulanması konusunda güçlü bir akım gelişmektedir.

bottom of page