top of page

Psikiyatri ve Nöroloji' de rTMS / TMU (Transkraniyel Manyetik Uyarım) tedaviler


tms örneği

TMU/rTMS (Transkraniyal Manyetik Uyarım / Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) tedavisi nedir?

Bir bobin vasıtası ile beyne manyetik uyarımlar verilir. Kortikal fizyoloji denilen beynin duyguları, düşünceleri düzenleyen hücre gruplarının bozulan faaliyetini düzeltmeyi amaçlar. Beynin içerisinde doğal elektriksel süreçleri harekete geçirir. Hücre zarının geçirgenliğine etki ederek sonuç verdiği tahmin edilmektedir. Yeni bir tedavi yöntemidir.

Faydası kanıtlanmış mıdır?

Yapılan uluslararası çalışmalar psikiyatrik bozukluklarda özellikle depresyonda elektroşok (EKT) tedavisine yakın tedavi edici değeri olduğunu göstermektedir. Birçok bozuklulukta kullanılmak ile birlikte dünyada dirençli depresyonda endikasyon almıştır.

İlaç tedavisinin yerine geçer mi?

İlaç tedavisinin alternatifi değildir. Birlikte kullanılabilir. İlaç tedavisinin etkisini güçlendirdiğine dair bilgiler gittikçe artmaktadır.

Elektroşok (EKT) tedavisine göre artıları eksileri nelerdir?

Hastada nöbet oluşturmaması, hafızayı bozmaması, genel anestezi ve hastaneye yatma gerektirmemesi, bilinç kaybı yapmaması gebelerde, emzirenlerde kullanılabilmesi artılarıdır. Eksileri: tedavi etkinliği halen EKT düzeyine çıkmamıştır.

TMU/rTMS tedavisinin sakıncaları nelerdir?

Nadir olgularda özellikle özgeçmişinde epilepsi ( sara) olanlarda nöbeti tetiklediği bildirilmiştir. Gebelerde fetüs (cenin)e 60 cm den daha yakın tutulmamalıdır. Kulak bölgesine uygulanmamalıdır. Uygulanması gerekiyorsa tıkaç takılmalıdır.

Başka bir sakınca ve yan etki bildirilmemiştir.

Psikiyatri dışı hastalıklarda kullanılıyor mu?

Nörolojide bazı tür felçlerde, parkinsonda, konuşma bozukluklarında, kulak çınlaması ve migren ve diğer bazı tip baş ağrılarında kullanılmaktadır.

Kalp hastalarında kullanılır mı?

Kalp pili olan hastalarda önerilmez, diğer kalp hastalarında bilinen sakıncası yoktur.

Not: Yukarıda yazılan bilgiler sizi aydınlatmak için verilmiştir. İlave olarak öğrenmek istediğinizi hekiminize sorunuz.

TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM TEDAVİSİ (TMU/rTMS) Protokolü

1. TMU yeni nöropsikiyatrik tedavi tekniklerinden birisidir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda hekimin istediği ile uygular. 2. Seanslara başlamadan önce ilk seansta hastanın tansiyon ve nabzı ölçülür, QEEG çekilip çekilmediği kontrol edilir, kayıtlara işlenir, gerekli belgeler verilir imzalatılır. 3. Seansın başlangıcında hekimiin hangi hemisfer, hangi frekans ve kaç atım (puls) uyarı verileceğine dair talimatı alınır. 4. İlk seansta treshold'u belirlemek için sol paryetele uyarı verilir, Sağ kolda kasılma alındığında %10 fazlası ile 'power' ayarlaması yapılır. Hekim isterse bu ayarlamaları değiştirir. 5. Hastanın başına hijyenik amaçlı tek kullanımlık bere takılır. 6. Belirlenen bölgeye göz ve kulak korunarak uyarı verilir. 7. Tedavi süresince hasla yalnız bırakılmaz. Tedaviyi hekim ve/veya eğitimli sağlık personeli yapabilir. 8. Tedavi öncesi hasta ve yakınlarına bilgilendirilmiş "Uygunluk onay formu" verilir ve okuduğuna dair imza alınır. 9. Hekim TMU/rTMS tedavisi ile ilgili beklenen fayda ve muhtemel risklerle ilgili tedavi öncesi bilgilendirmeyi yapmak zorundadır, 10. Seans bittikten sunum daha sonraki oturumların planlanması hasta veya yakınlarına verilir. 11. TMU/rTMS ilaç tedavisi ile birlikte kullanılabilir. 12. Gebelerde ve emzirenlerde kullanılabilir, vücut pili olanlarda 60 cm mesafe önerilir. ** Not: Yukarıdaki bilgiler http://www.PsikiyatrideTMU.com adresininden alıntılanmıştır. Bazı verilen güncelliğini korumadığından çıkartılmış ve eklemeler yapılmıştır. Sunulan bilgilerin güncelliğini koruyup korumadığı tarafımca değerlendirilmiştir.

bottom of page