top of page
Kısa özgeçmiş
cumhur-tas.jpg

İlkokul, ortaokul ve lise egitimini İzmir ' de tamamladıktan sonra 2006-2011 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD' da Psikiyatri Uzmanlık Eğitimini tamamlamıştır. 2008-2011 yılları arasında İngiltere King’s Collage Psikiyatri Enstitüsünde onursal klinik araştırmacı ünvanı ile görev almıştır. Psikiyatri uzmanlık eğitiminin son yılında gittiği Almanya, Ruhr Üniversitesi, Nöropsikiyatri Bölümünde klinisyen ve araştırmacı olarak çalışmış ve aynı üniversitede bulunan Uluslararası Multidisipliner Nörobilim Doktora (IGSN) programını üstün onur derecesi (suma cum Lauda) ile tamamlamış ve akademik bir ünvan olan Nörobilim doktoru ünvanı almıştır. Kendisi İzmir' de ikamet etmekte ve kendi kliniğini işletmekte, haftanın belli günleri İstanbul Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Cumhur Taş tüm bunların yanında Zeynep' in eşi, Cem ve Cemre' nin babasıdır.

Köşe yazıları
Blog yazılarım
Vizyon

Psikiyatri temelde insan davranış, düşünce ve duygularında meydana gelen, etkilenen bireylerin sosyal ve mesleki işlevlerinde bozulmalara sebep olan, normal durumdan sapmaların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır.Duygu, düşünce ve davranışlarımız; beynin farklı bölgelerinin sorumlu olduğu bizi diğer canlılardan ayıran, insan yapan işlevlerimizdir.  Buna göre  psikiyatri insanı psikolojik olarak anlayan ve bunun yanında beyin işlevleri ile de ilgilenen bir disiplin olmalıdır.

Dünyada, 21. yüzyıl beyin yüzyılı olarak kabul edilmiş ve....

Basın
Basın
İlgi alanına giren psikiyatrik ve
nörolojik sorunlar

Nörobilim

Nörobilim günümüzde insan davranışlarını, psikiyatrik veya nörolojik problemler ile sonuçlanabilecek beyin bozukluklarının sebepleri ve tedavisi konusunda araştırmalar ve uygulamalar yapan multidisipliner bir bilim dalıdır...

​Detaylı açıklamalar için www.izmirnoropsikiyatri.com sitesini ziyaret ediniz.

 • Psikotik Bozukluklar

  •  Şizofreni spektrum bozuklukları

  •  Kısa reaktif psikozlar

  •  Paranoid bozukluklar

 • Duygulanım (mizaç) bozuklukları

  • Majör depresyon, distimi, yineleyen depresif bozukluklar, sekonder depresyon

  • Bipolar ( ikiuçlu) duygulanım bozuklukları

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı

 • Sosyal Anksiye Bozukluğu

 • Ağrı bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğı

 • Nörofeedback uygulamaları, TMU,rTMS ve tDCS gibi beyin uyarım tedavileri

 • Yaşlılık Psikiyatrisi- Demans

 • Bilişsel Rehabilitasyon (www.reha-bil.com)

 • Psikiyatrik sorunların eşlik ettiği nörolojik rahatsızlıklar

"Henüz, hastalarımızın sorunlarını teşhis ve tedavi etmek için yeterince şey bildiğimizi düşünmüyorum. İnsanı ve beyni daha iyi anlamamızı ve iyileştirmemizi sağlayacak olan klinik nörobilimdir ve psikiyatri' nin geleceği olacaktır."

- Thomas R. Insel , Amerika Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü Eski başkanı

İlgi alanları
İlgilendiği konular

Nöro-psikiyatride bireye özel tedavi

Psikiyatrik hastalıkların hem biyolojik hem de psikolojik olarak bireylere özgü tanı ve tedavisi gereklidir. Dünyada hızlı bir şekilde herkese aynı ilaç herekese aynı psikoterapi yöntemlerinin uygulandığı yaklaşımlardan uzaklaşarak, bireye özel biyolojik ve psikolojik tanı araçları ile tanıların konulması ve hastalara bütüncül ve bireysel tedavilerin uygulanması konusunda güçlü bir akım gelişmektedir.

Şizofreni, bipolar bozukluk ve diğer kronik ruhsal bozukluklar

Şizofreni; düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak iç dünyasına dönmesi ile giden kronik yaşam boyu süren  ruhsal hastalıktır.

Eğitim

1999-2005

Adnan Menderes Üniversitesi

Tıp Fakültesi (Medical Doctor)

2006- 2010

Celal Bayar Üniversitesi

Psikiyatrist (Psychiatrist)

2010- 2013

Ruhr Üniversitesi, Bochum

Nörobilim doktoru (PhD in Neuroscience)

Bilişsel onarım tedavisi/bilişsel rehabilitasyon

Psikiyatrik/nörolojik veya yaşlanmaktan kaynaklanan dikkat, bellek, yürütücü işlevler  kayıplarının yenilikçi rehabilitasyon yöntemleri ile iyileştirilmesini hedefleyen bir tedavi yöntemidir. İngiltere' de yaygın olarak psikiyatri servislerinde kullanılmaktadır. Özellikle dikkat eksikliği, demans (bunama) ve kronik ruhsal hastalıklarda kullanılır.

Nöromodülasyon tedavileri

Günümüzde artık psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisinde yenilikçi nöromodülasyon tedavilerinden faydalanılmaktadır. Transkraniyel manyetik uyarım ( TMS - TMU ) ve doğru akım uyarım tedavileri (tDCS) bugün Avrupa ve Amerika' da rutin tedavilere ek olarak kullanılabilen ve faydası oldukça yüksek bulunmuş uygulamalardır.

Nörofeedback uygulamaları

İnsanın gevşerken ya da odaklandığında ortaya çıkardığı beyin dalgaları farklıdır. Bu dalgalar bozulduğunda, ruhsal sorundal gelişir. Uygun terapi yöntemleri ve tedavi cihazları bu durum  normalleştirilebilr. Nörofeedback uygulamları beyin dalgalarındaki değişimlerin klasik koşullanma ile öğrenilmesi üzerine kurgulanmış etkin bir tedavi yöntemidir.

Metabilis ve sosyal biliş terapisi

Depresyon, anksiyete (kaygı) bozuklukları ve toplumda yaygın görülen diğer ruh sağlığı sorunlarının temelinde bireyin kendi duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik farkındalığının az oluşunun yattığı temel gorusu ile bu durumun geliştirilmesi yoluyla  bireyin ruhsal sorunlardan kurtulmasını ve korunmasını hedefleyen terapi yontemidir.

 

Nörogörüntüleme

İnsan beyninin uyaranlar karşısındaki ya da hastalıklar ile değişen aktivitesinin elektroensefalogram (EEG, qEEG, beyin haritalama), fonksiyonel manyetik rezonans cihazı (fMRI) ve diğer son teknoloji ürünü cihazlar ile test edilmesi ve beyin haritalamada kullanılması ile ilgilenen nörobilim metodudur.

Sosyal biliş

Sosyal biliş en basit tanımı ile bireyin sosyal etkileşim halinde iken ortaya koyduğu tüm bilişsel süreçlerdir. 

 

Bilgisayar destekli bilişsel remediyasyon terapi :  

     Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, demans, felç sonrası unutkanlık, dikkat azalması muhakeme sorunları ile yaşlanma ile ilişkili unutkanlık ve benzeri bilişsel sorunların terapisinde dünyada özellikli merkezlerde kullanılan kullanılan bilişsel kapasiteyi tekrarlayan egzersiz, yanlışsız öğrenme, basamaklandırma gibi özel teknikler ile geliştirmeyi hedefleyen özgül bir terapi yöntemidir.

      Prof. Dr. Cumhur Taş bu terapi yöntemi konusundaki eğitimini Prof.Dr. Til Wykes’ in süpervizyonu altında Londra King’s Collage Psikiyatri Enstitüsünde çalıştığı dönemde tamamlamıştır. 

Bilişsel davranışçı terapi :  

        Kanıta dayalı bilimsel yöntemlerin psikiyatri ve psikoloji alanında ilerlemesine paralel olarak, temellerini davranış psikolojisinden alan ve insan duygu, düşünce ve davranışlarını özgül müdahale yöntemleri, egzersizler, ev ödevleri ve farkındalık temelli uygulamalar ile geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen şu anda tüm dünyada etkinliği en fazla çalışılan ve hemen tüm psikiyatrik bozukluklar özellikle anksiyete ve depresif bozuklukları  için uyarlanmış tedavi yöntemleri barındıran yenilikçi bir psikoterapi yöntemidir.

         Prof. Dr. Cumhur Taş bilişsel davranışçı terapi teorik eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ in ve kısa dönemli olarak da Dr. Satwant Sights ' ın süpervizyonu altında tamamlanmıştır.

 

Psikiyatride İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi:

       Psikiyatri ilgili uzmanın elindeki farmakolojik ilaçları akılcı olarak, kar-zarar olasılıklarını sürekli değerlendirerek sunması gereken ve bu konudaki nörobiyolojiye hakim olması gereken bir klinik daldır. Bu bağlamda tüm dünyada psikiyatristlerin düzenli aralıklar ile iyi klinik uygulamaların kullanımı konusunda eğitimler alması gerekmektedir.

        Prof. Dr. Cumhur Taş iyi klinik uygulamalar alanındaki eğitimini Danimarka Lundbeck enstitüsünde tamamlamıştır.

Sosyal Biliş ve Metabiliş Terapisi: 

  İnsan sosyal bir varlıktır, ve ruhsal bozukluklar yalnız bireyin kendisi ile ilgili değil diğerleri ile ilgili algı ve değerlendirmelerini bozmaktadır. Sosyal durumlarda algı, atıf ve duygulara yönelik farkındalığın artması ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi şüphe, depresyon, algı bozuklukları ve bireyin negatif durumları kendine yorma eğilimi gösterdiği depresyon, alkol ve madde bağımlılığı ile kişilik bozukluklarında son yıllarda yapılan klinik araştırmalara oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.   Sosyal biliş ve metabiliş terapisi bu araştırmaları sonucu doğmuş etkin yenilikçi bir terapi yöntemidir.

       Prof. Dr. Cumhur Taş bu terapi yöntemi konusundaki eğitimini Londra King’s Collage Psikiyatri Enstitüsü’ nde Prof Dr. David Penn ' in süpervizyonu altında tamamlamıştır.

 

Transkraniyal manyetik uyarım/stimülasyon (TMS / rTMS / TMU) ve nöromodülasyon uygulamaları uygulayıcı eğitimi:

   Genel başlık olarak nöromodülasyon tedavileri olarak geçen içerisinde her hastalık için farklı bir yaklaşım protokolü barındıran transkraniyel manyetik uyarım cihazı ile transkraniyel direk akım uyarım cihazı gibi özgül araçlar ile depresyon, gelisim bozuklukları, dikkat eksikliği,  tinnitus, bas agrilari, inme sonrası rehabilitasyon ve kronik ruhsal hastalıkların  tedavisinde kullanılan ilaç dışı bir tedavi yöntemidir. Amerika, Kanada ve Almanya gibi avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

      Prof. Dr. Cumhur Taş nöromodülasyon tedavileri konudndaki eğitimini Ruhr Üniversitesi koruyucu nöropsikiyatri anabilimdalında çalıştığı yıllar içerisinde tamamlamıştır.

 

Brainmapping ve Nörogeribildirim uygulamaları (neurofeedback / nörofeedback uygulamaları):

      Dikkat eksikliği, hiperaktivite, kaygı bozuklukları, baş ağrıları ve uyku bozukluklarının tedavisinde etkili olduğu gösterilen çalışmaların bulunduğu bozulmuş beyin sinyallerinin öğrenme psikolojisi yöntemleri ile iyileştirilmesini hedefleyen ilaç dışı tedavi uygulamasıdır. Bu tür uygulamaların yanında biyopsikososyal bir bütün olan insanın psikiyatrik sorunlarının tanısında ve izleminde beyin elektriksel aktivitesinin haritalanması (Beyin haritalama-Brain Mapping) dünyada özellikli merkezlerde kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

     Prof. Dr. Cumhur Taş bu alandaki eğitim ve uygulamaları, Ruhr Üniversitesi Uluslararası Siniribilim Akademisinde doktora yaptığı sırada tamamlamıştır.

Aldığı Eğitimler
Aldığı eğitimler
İletisim

Mesaj göndermek için

İletişim

Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji bölümü, Bilişsel ve Sosyal Nörobilim Laboratuvarı

Üniversite ofis:

Tel 216-400-2222 (2311)

cumhur.tas@uskudar.edu.tr

İcadiye Mh. Bağlarbaşı Cd. No:63, 34674 Üsküdar/İstanbul

 

Mesajınız için teşşekkür ederim, en kısa sürede geri dönmeye çalışacağım. Doç. Dr. Cumhur Taş

Psikiyatrik tanı tedavi/ Psikolojik Danışmanlık: Alsancak, 1476. Sk. No:1 D:Kat 5 Daire 9, 35220 Konak/İzmir (Liman İş Bankası Binası)

Randevu için telefon: 0232 332 10 21
WhatsApp Bilgi Hattı : 0545 545 92 26
E-mail: drcumhurtas@hotmail.com
Web: www.izmirnoropsikiyatri.com

 

bottom of page