Köşe Yazılarım

 

TMU/rTMS (Transkraniyal Manyetik Uyarım / Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) tedavisi nedir?

 

Bir bobin vasıtası ile beyne manyetik uyarımlar verilir. Kortikal fizyoloji denilen beynin duyguları, düşünceleri düzenleyen hücre gruplarının bozulan faaliyetini d...

April 14, 2016

 

Sağlıklı beynin elektrofizyolojik aktivitesinin alt ve üst kesim noktaları bilinmemektedir. Psikiyatrik hastalıkların dağınık doğası da hesaba katıldığında bozuk ya da sağlıklı beyinin elektriksel aktivitesi için tek bir kestirim değeri belirlemek mümkün gözükmemekted...

December 4, 2015

 

“Remediyasyon”  kelimesi Fransızca dil yapısından köken almıştır ve Türkçe’de iyileştirmek, işlerlik kazandırmak anlamına gelmektedir. İyileştirmek ifadesi bilişsel onarım terapisinin (BOT) hedeflediği alanlardaki sorunları ortadan kaldıracağı fikrini zihinlerde uyand...

December 4, 2015

 

Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS)

 

 

Tanım

tDCS, nöropsikiyatride tedavi amaçlı kullanılan, nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda yalnızca hekimin isteği ile uygulanır. Genellikl...

Please reload

© 2018 by Cumhur Tas

www.izmirnoropsikiyatri.com

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey